Bizi Takip edin

Üst
Image Alt

Birlikte Yapalım Faaliyeti, Brno (CZ)

Faaliyet no: 1

Faaliyet Adı: Beraber Yaratma Faaliyeti 
Ülke: Çek Cumhuriyeti

Tarih: 30 Ocak 2018

İlk beraber yaratma faaliyetinin amacı; Çek Cumhuriyetindeki yerel çevredeki ebeveynlerin, ailelerin ve sosyal girişimcilerden paydaşların bir araya getirilmesiydi. Böylece, yerel topluluklardan ortaklar ile erkenden bir araya gelme sağlanmış ve paydaşlar arasında bir iletişim ağı kurulması hedeflenmiştir.

Çek Cumhuriyetinde ilginin çoğunun pedagojik uzmanlar, NGOs (Sivil Toplum Kuruluşları) ve bölgedeki ilk okullardan olduğu görüldüğünden faaliyetin katılımcılarının çoğu öğrenciler, öğretmenler ve diğer ilgili toplum kuruluşlarından seçilmiştir.

Faaliyet 30 Ocak 2018’de Pelikan dil okulu yerleşkesinde gerçekleşmiştir. İlk olarak, proje, amaçları, ve planlanan aktiviteler tanıtılmıştır.

Toplantı sırasında projenin ana fikri ve  proje ortaklığının tanıtımı ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.

Faaliyetin diğer bölümü “Çok Dillilik” kavramına ve Çok Dilli Ailelerin kendi dillerini korumaya çalışırken karşılaşabilecekleri konular ile ilgili konulara ayrılmıştır.

Katılımcıların çocukların çoklu dilli eğitimlerini korumaya destek verdiği, çocuğu çok dilli yetiştirmenin olumlu  ve olumsuz yönleri ile ilgili kısa bir tartışma gerçekleştirildi.

Daha sonra, Çok dilliler kulübü kavramı okul öncesi ve daha genç okul çocuklarının boş zaman faaliyetlerinde yapabilecekleri, devam edebilecekleri faaliyetler olarak tanıtılmıştır. Ayrıca, çeşitli Avrupa ülkelerinde olan çok dillilik kulüplerinin birlikte ve işbirliği içinde çalışması gerektiği ile iglili beklentinin olduğu detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Projenin fikri çıktıları ile ilgili kısa bir açıklama da yapılmış ve proje faaliyetlerini takip edebilecekleri Facebook ve Web sitesi ile ilgili bilgi verilmiştir.

Ayrıca, proje partnerlerinin görevleri, yapılması gereken fikri çıktıların ne zaman tamamlanacağı ile ilgili bilgiler de paylaşılmıştır.

 Ana Sonuçlar

Çek vadandaşlarınca Çok dilliliğin avantaj olduğu çok iyi bilinmektedir ve her ne kadar ebeveynleri yerel vatandaş olsada çocuklarını çok dilli olarak yetiştirmeye çalışmaktadırlar; bu proje de bu yüzden ailelerce ilgi ile karşılanmıştır

Toplantıya katılan bir çok aile proje ile ilgili gelişmeleri FB, ya da web sayfasından takip edeceklerini beyan etmişlerdir.

User registration

You don't have permission to register

Reset password