Bizi Takip edin

Üst
Image Alt

Hakkımızda

Çok Dilli Aileler Kulübü
Erasmus+ Program
Proje Numarası: 2017-1-PL01-KA204-038713
Proje süresi: 30 AY
Başlangıç: 01.11.2017 Bitiş: 30.04.2020

Avrupa Birliği 500 milyon vatandaş, 28 Üye ülke, 3 alfabe ve 24 resmi lisanı ile “Farklılıkların Birlikteliği” : kültür, gelenek, inanç ve lisan çeşitliliği üzerine kurulmuştur. Birliğin 24 resmi lisanının yanında, 60 farklı lisan daha birlik içerisinde belli yerlerde ya da gruplar arasında konuşulmakta ve kullanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde, göçmenler/sığınmacılarda çok geniş bir lisan yelpazesini kendileri ile birlikte getirmektedirler; En az 175 milletten insanın şu anda Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşadığı tahmin edilmektedir.

Birlik sınırları içerisindeki ülkelerde yaşayan “çok dilli ailelerin” dil öğrenme ihtiyaçlarının karşılanma ve desteklenme ihtiyaçları süreklilik arz etmektedir. “Çok Dilli Ailelerin” engin çok dillilik potansiyellerinin Avrupa için sağlayabileceği kültürel ve dilsel faydaları çoğu zaman göz ardı edilmekte ve değerlendirilmemektedir. Bu kaynağı ve hazineyi değerlendirmek adına, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Italya, ve Türkiye’den kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bu proje ortaklığı ile kurumlar çok kültürlü eğitim alanındaki tecrübelerini ve alanlarındaki deneyim ve yeterliliklerini birleştirmişlerdir.

Çok Dilli Aileler Kulübü” fikri Batı Avrupa’daki gelişmiş ülkelerde kurulmuş olan ve başarılı bir şekilde faaliyet gösteren Çok Dillilik üzerine faaliyet gösteren benzer kurumların deneyimlerinden esinlenerek hayata geçirilmiştir.

Kaynakların kullanımı yoluyla, proje ile aşağıdakiler için kapsamlı bir araç seti geliştirilmesi planlanmaktadır:

• Avrupa ve Dünya genelinde Çok Dilli bir Kulübün kurulması ve çalışmalarının yürütülmesi;

• Aileler ve çocuklar için özellikle çok dilliliği, çok kültürlülüğü geliştirmeyi sağlayıcı ve ailelerin ve çocukların kendi lisanlarını konuşan diğer kişiler ile karşılıklı iletişim yeterliliklerini artırma amaçlı tasarlanmış aktivite ve oyunlar

• Kulüp yöneticileri için kulüp çalışmalarının günlük ortamda (ilköğretim okulları, Resmi olmayan kurumlar, serbest zaman merkezleri,…)nasıl olması gerektiğini anlatan Metodik rehber

• Bölgedeki eğitim kurumları ve aileler arasında çok dilliliğin farkındalığının arttırılması

a

Proje ile Avrupa toplumu içerisindeki çok dilliliğin arttırılması ve AB içerisinde yaşayan göçmenlerin kültürlerinin ve dillerinin korunması için 2 yönden katkı sağlanacaktır:

a. Çok Dilli Aileler ile çalışan kurumlar için:

• Yetişkin eğiticiler için El kitabı (O1): Başarılı bir şekilde Çok Dilliler Kulübü kurmak ve yürütmek için ipuçları

• Aileler için Aktivite Kaynakçası (O2): Aileler ve çocuklar için özellikle çok dilliliği, çok kültürlülüğü geliştirmek ve aile ve çocukların kendi lisanlarını konuşan diğer kişiler ile karşılıklı iletişim yeterliliklerini artırma amaçlı tasarlanmış aktivite ve oyunlar

• Yetişkin eğiticiler için Metodik Rehber (O3). Aileler için çocuklarını Çok Dilli yetiştirebilmeleri için nasıl cesaretlendirebileceklerini anlatan ve gösteren rehber

• Hizmet içi Eğitim Programlarında Çok Dilliler Kulübü (O6) – Kültürel ve dilsel potansiyel açıdan Çok Dilli Aileleri desteklemek ile ilgilenen Yetişkin eğiticileri yetiştirme Eğitim Programı

b. Çok dilli ailelere direk fayda sağlamak için yapılacak çalışmalar. Ailelere destekleyici materyaller sağlanacaktır.

Ortaklar aşağıdaki kaynakları / ürünleri de çıkaracaklardır:

• Birçok Dil kullanması için Ailelerin çocukları nasıl motive etmeleri gerektiği ile ilgili Aileler Rehberi (o4) – Çok Dilli olmaları için Çocukları nasıl motive etmeli ve devamlılığı sağlamalıyız”: İki ya da daha fazla dil bilen çocuk yetiştirmenin çocuklara ne kadar büyük bir avantaj sağladığını ve faydalı olduğunu anlamak

Kaynaklar (ürünler) Az Konuşulan diller de dâhil olmak üzere daha fazla kişiye ulaşabilmek adına 15 farklı dile çevrilecektir.

Proje çalışmaları “Ev ortamında çekilmiş İşitsel-Görsel video Öğrenme Senaryoları” (O5)- Çocuklarını başarılı bir şekilde çok Dilli yetiştiren ailelerin ve çok dillilik potansiyelline sahip aileleri destekleyen organizasyonları temsil eden video örnekleri de proje tarafından paylaşılacaktır.

 

User registration

You don't have permission to register

Reset password