Góra
Image Alt

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK (SAN) jest jedną z najlepszych prywatnych uczelni wyższych w Polsce, zajmującą czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych w Polsce.
Posiadamy bogate doświadczenie w edukacji językowej, a nasi pracownicy naukowi i dydaktyczni specjalizują się w kwestiach wielojęzyczności i wielokulturowości.

Katedra Filologii Angielskiej działająca w ramach Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych wniesie wartościowy wkład w realizację projektu. Pracownicy Katedry posiadają bogaty dorobek naukowy oraz dydaktyczny i specjalizują się w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego oraz w szeroko pojętych studiach nad komunikacją interkulturową.
SAN prowadzi również „Multi Language Center – Centrum językowe SAN” oraz „Clark Language Center” oferujące różne rodzaje kursów językowych. Aspekty kulturowe i wielokulturowe są dla nas niezwykle istotne.

Braliśmy udział w wielu projektach europejskich ukierunkowanych na naukę języka. Nasza uczelnia była koordynatorem projektu LLP –KA2 „Wielojęzyczne rodziny: Wspieranie wielojęzycznych rodzin – językowy skarbiec Europy”(2013-2015) www.multilingual-families.eu. Na zaproszenie Komisji Europejskiej, projekt został zaprezentowany jako przykład dobrej praktyki podczas Forum Edukacyjnego w Brukseli w 2013 roku, a później w ramach „London Language Show” organizowanego przez Komisję Europejską. Od 2015 roku koordynujemy ciekawe projekty dotyczące wielokulturowości w szkołach, np. projekt http://www.multicultural-schools.eu/, który stał się inspiracją dla tego projektu.
Każdego roku, wraz z Amerykańskim Uniwersytetem Clark, organizujemy międzynarodową konferencję “Intercultural Management Congress”, która odbywa się rokrocznie w październiku w Polsce. Nasza uczelnia jest także szczególnie zaangażowana w inicjatywy Unii Europejskiej poświęcone wielokulturowości. Przykładem może być udział w projekcie Comenius – „MIH – Wielokulturowy podręcznik interdyscyplinarny: narzędzia do nauki historii i geografii w perspektywie wielokulturowej ” czy „S.E.ME – Sharing European Memories.
Nasza Uczelnia ściśle współpracuje z lokalnymi placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami działającymi na rzecz migrantów i wieloma innymi organizacjami.
W tym projekcie, Społeczna Akademia Nauk pełni rolę koordynatora oraz lidera drugiego rezultatu: „Bawmy się językami! Repozytorium ćwiczeń aktywizujących dla rodzin wielojęzycznych do wykorzystania w Klubach Wielojęzycznych”.

Lodź (Poland)

 

User registration

You don't have permission to register

Reset password