Góra
Image Alt

Rezultaty projektu

W ramach projektu “Multilingual Families Clubs” powstanie kompleksowy zestaw narzędzi, zawierających:

• Wskazówki umożliwiające skuteczne tworzenie i prowadzenie wielojęzycznych klubów w krajach Europy i świata;

• Zajęcia i gry dla dzieci i rodziców, zaprojektowane specjalnie w celu promowania wielojęzyczności, wielokulturowości i zwiększania kompetencji dzieci i rodziców we wzajemnym dialogu w ich językach;

• Przewodnik metodyczny dla organizatorów klubów (szkoły podstawowe, organizacje pozarządowe, ośrodki rekreacji, itd.): jak prowadzić klub na co dzień;

• Informacje zwiększające świadomość na temat wielojęzyczności wśród rodziców oraz instytucji edukacyjnych w regionie.

W ramach projektu przygotujemy:

  • Przewodnik Zróbmy to razem! Instrukcje zwierające wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia klubów wielojęzycznych
  • Bawmy się językami! Repozytorium ćwiczeń aktywizujących dla rodzin wielojęzycznych do wykorzystania w Klubach – ćwiczenia i gry dla dzieci oraz rodziców, opracowane w celu promowania wielojęzyczności oraz doskonalenia kompetencji dzieci oraz rodziców w komunikowaniu się z innymi w ich języku;
  • Bądźmy wielojęzyczni! – Przewodnik metodologiczny dla trenerów osób dorosłych ze wskazówkami jak wspierać rodziny wielojęzyczne w wysiłkach na rzecz zachowania języka/-ów ojczystego rodziców;
  • Program Szkolenia Pracowników ‘Klubów Wielojęzycznych’– mający na celu przekazanie narzędzi i metod wypracowanych w projekcie edukatorom zainteresowanym wspieraniem rodzin wielojęzycznych w rozwijaniu ich językowego i kulturowego potencjału;

Rodzice otrzymają również następujące materiały wspierające:

Przewodnik ‘Po co i jak być Wielojęzyczną Rodziną! Przewodnik dla rodziców jak motywować i angażować dzieci do mówienia w wielu językach’ – materiał zawierający informacje o tym, jak wychowywać dzieci wielojęzyczne, podtrzymując języki używane w rodzinie.

Audiowizualne Scenariusze Promowania Wielojęzyczności Wśród Rodzin

Multimedialne świadectwa – informacje uzyskane od rodzin, które skutecznie wychowują swoje dzieci w środowisku wielojęzycznym, jak również od przedstawicieli organizacji wspierających takie rodziny w umacnianiu ich wielojęzycznego potencjału

Program Szkolenia Pracowników ‘Klubów Wielojęzycznych’

Program Szkolenia mający na celu przekazanie narzędzi i metod wypracowanych w projekcie edukatorom zainteresowanym wspieraniem rodzin wielojęzycznych w rozwijaniu ich językowego i kulturowego potencjału.

Materiały opracowane w projekcie zostaną przetłumaczone na 15 języków, w tym na języki rzadziej używane i nauczane (LWULT).

User registration

You don't have permission to register

Reset password