Góra
Image Alt

Fundacja Understanding

Fundacja Understanding została utworzona z myślą o rodzinach, które chciałyby wychowywać dzieci w środowisku wielojęzycznym i otwartym na inne kultury: rodziny polskie, cudzoziemskie i mieszane. Jesteśmy szczególnie otwarci na rodziny wielojęzyczne lub te, które chciałyby wychowywać dzieci w środowisku wielojęzycznym.

Naszą misją jest promowanie wielojęzyczności wśród dorosłych i dzieci. Proponujemy zajęcia, w których dzieci poprzez zabawę mogą polubić różne języki i kultury i chcemy wspierać cudzoziemców zamieszkałych w Polsce w kultywowaniu ich własnego języka. Naszym celem jest także wspieranie rodzin zainteresowanych wielojęzycznością i wielokulturowością oraz ich integracja poprzez organizowanie ciekawych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Chcemy wspierać naukę języków mniejszości narodowych w rodzinach mieszanych zamieszkałych w Krakowie. Prowadzimy Klub Multi, w którym zapoznajemy dzieci z tradycjami różnych kręgów kulturowych, organizując zajęcia prowadzone w różnych językach. Współpracujemy z nauczycielami, animatorami i wolontariuszami, wśród nich są cudzoziemcy uczący się i pracujący w Krakowie.

City: Kraków (PL)

User registration

You don't have permission to register

Reset password


Warning: include(/web/htdocs/www.multilingualclubs.eu/home/wp-content/plugins/edge-cpt/shortcodes/button/templates/button.php): failed to open stream: No such file or directory in /web/htdocs/www.multilingualclubs.eu/home/wp-content/plugins/edge-cpt/lib/helpers-functions.php on line 187

Warning: include(): Failed opening '/web/htdocs/www.multilingualclubs.eu/home/wp-content/plugins/edge-cpt/shortcodes/button/templates/button.php' for inclusion (include_path='.:/php5.5/lib/php') in /web/htdocs/www.multilingualclubs.eu/home/wp-content/plugins/edge-cpt/lib/helpers-functions.php on line 187