Góra
Image Alt

Wydarzenie lokalne w Krakowie (PL)

Data rozpoczęcia: 01-06-2019 – data zakończenia: 30-06-2019

Trzecie wydarzenie odbędzie się w Polsce w M20 projektu i będzie przebiegać równolegle z czwartym spotkaniem konsorcjum.

Będzie miało miejsce pod koniec fazy testów Przewodnika Metodologiczny i Repozytorium ćwiczeń aktywizujących dla rodzin wielojęzycznych czasie, kiedy będziemy ustalać kanały dystrybucji i wyznaczać ambasadorów, którzy będą korzystać i przedstawiać rezultaty z testów.

Przedstawiciele partnerów projektu z Polski będą zaproszeni do uczestnictwa. Pozwolimy uczestnikom pracować w grupach i przekazać opinie na temat Repozytorium Ćwiczeń Aktywizujących i Przewodnika Metodologicznego. Przetestowane zostaną testy zawartości IO2 i IO3.

Przypadki związane z IO5 będą dalej opracowywane lokalnie.

Będziemy mieć możliwość oceny z partnerami projektu w Polsce materiałów i zaplanowanie kolejnych kroków projektu.

User registration

You don't have permission to register

Reset password