Góra
Image Alt

O nas

KLUBY RODZIN WIELOJĘZYCZNYCH
Program Erasmus+
Projekt nr. 2017-1-PL01-KA204-038713
Projekt realizowany od 2017-11-01 do 2020-04-30

Unia Europejska, wraz z 500 milionami obywateli, 28 państwami członkowskimi, 3 alfabetami i 24 oficjalnymi językami opiera się na „jedności w różnorodności”: różnorodności kultur, obyczajów, wyznań i przekonań – oraz języków. Poza 24 oficjalnymi językami, częścią dziedzictwa Unii Europejskiej  jest również ponad 60 innych języków używanych w różnych regionach Europy. Ponadto procesy migracyjne spowodowały napływ szerokiej gamy języków; szacuje się, że co najmniej 175 narodowości przebywa w granicach Unii Europejskiej.

Projekt “Kluby Rodzin Wielojęzycznych” ma na celu zachowanie języków i kultur imigrantów mieszkających w UE oraz promocję wielojęzyczności wśród społeczeństwa europejskiego. Imigranci i osoby wielojęzyczne reprezentują skarb lingwistyczny  Europy, który należy zachować w celu wzbogacenia językowej i wielokulturowej różnorodności naszego kontynentu.

Dla zachowania istniejącego bogactwa językowego Europy konieczne jest przekazanie tego skarbu kolejnemu pokoleniu – dzieciom w rodzinach wielojęzycznych oraz pochodzenia imigracyjnego. Można to realizować w formie Klubów Rodzin Wielojęzycznych – organizacji społecznych, w których zarówno dzieci jak i rodzice angażują się w ciekawe aktywności związane z wielojęzycznością.

Projekt opiera się na założeniu, że wszyscy niezależnie od wieku, mogą działać na rzecz zachowania języków zakorzenionych w rodzinie (czasem są to języki rzadziej używane i nauczane tzw. LWULT) lub czerpać z bogactwa skarbnicy wielokulturowej Europy i nauczyć się nowych języków.

‘Projekt przyczyni się do ochrony języków i kultury imigrantów żyjących w Unii Europejskiej oraz do promowania wielojęzyczności pośród społeczeństwa europejskiego.

a

Grupy docelowe, do których projekt jest adresowany to:

a) Instytucje pracujące z rodzinami wielojęzycznymi, dla których przygotujemy:

  • Zróbmy to razem! Instrukcje zwierające wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia klubów wielojęzycznych (rezultat O1);
  • Bawmy się językami! Repozytorium ćwiczeń aktywizujących dla rodzin wielojęzycznych do wykorzystania w Klubach (rezultat O2) – ćwiczenia i gry dla dzieci oraz rodziców, opracowane w celu promowania wielojęzyczności oraz doskonalenia kompetencji dzieci oraz rodziców w komunikowaniu się z innymi w ich języku.
  • Bądźmy wielojęzyczni! – Przewodnik metodologiczny dla trenerów osób dorosłych (rezultat O3) ze wskazówkami jak wspierać rodziny wielojęzyczne w wysiłkach na rzecz zachowania języka/-ów ojczystego rodziców.
  • Program Szkolenia Pracowników ‘Klubów Wielojęzycznych’ (rezultat O6) – mający na celu przekazanie narzędzi i metod wypracowanych w projekcie edukatorom zainteresowanym wspieraniem rodzin wielojęzycznych w rozwijaniu ich językowego i kulturowego potencjału;

b) Rodzice ze środowisk wielojęzycznych oraz dzieci, których rodzice mówią innym językiem, niż oficjalny język kraju, w którym mieszkają. Rodzice otrzymają materiały wspierające:

  • Po co i jak być Wielojęzyczną Rodziną! Przewodnik dla rodziców jak motywować i angażować dzieci do mówienia w wielu językach (rezultat O4) – Przewodnik zawierający informacje o tym, jak wychowywać dzieci wielojęzyczne, podtrzymując języki używane w rodzinie. Będzie on stanowił wsparcie w zrozumieniu zalet mówienia w kilku językach .

Aby umożliwić jak największe rozpowszechnienie, materiały opracowane w projekcie zostaną przetłumaczone na 15 języków, w tym na języki rzadziej używane i nauczane (LWULT).

Dodatkowo oferta projektu zostanie wzbogacona o ‘Audiowizualne Scenariusze Nauczania Wielojęzyczności Wśród Rodzin’ (rezultat O5)- multimedialne referencje rodzin, które efektywnie wychowują swoje dzieci w środowisku wielojęzycznym, jak również przedstawicieli organizacji wspierających takie rodziny we wzmacnianiu ich wielojęzycznego potencjału.

User registration

You don't have permission to register

Reset password