Góra
Image Alt
  /  Wydarzenia   /  Spotkania międzynarodowe   /  21 września 2020 – Międzynarodowa konferencja i warsztaty on-line

21 września 2020 – Międzynarodowa konferencja i warsztaty on-line

 

Data rozpoczęcia: 21-09-2020 – Data zakończenia: 21-09-2020

Konferencja on-line w Społecznej Akademii Nauk – Łódź (Polska).

6 i ostatnie spotkanie w Łodzi (PL), pod auspicjami Społecznej Akademii Nauk (SAN)

· 21 września 2020 r. – spotkanie końcowe

Partnerzy dokonają przeglądu postępu wypracowanych rezultatów intelektualnych, wyników uzyskanych dzięki projektowi, raportu końcowego, strategii eksploatacji i dalszej możliwej współpracy.

Spotkanie będzie trwało jeden dzień i będzie połączone z Konferencją Końcową, aby partnerzy projektu mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z szerokim gronem odbiorców.

Międzynarodowe Spotkania Projektowe (TPM) są naprawdę ważne dla budowania więzi w zespole i generowania wzajemnego zaufania oraz zaangażowania w projekt.

Celem tych spotkań jest ogólny przegląd, monitorowanie i ocena projektu. Uzyskane wyniki zostały skwantyfikowane do momentu spotkania i oraz zostały opracowane wnioski, które stanowią podstawę do opracowania działań na kolejny okres. Uzgodniono plan działania ze szczegółowymi zadaniami, terminami i obowiązkami na kolejne przyszłe działania projektowe.

· 21 września 2020 – Konferencja zamykająca:

Konferencja zamykająca projekt „Kluby wielojęzyczne”, która zostanie zorganizowana w Łodzi w Polsce, jest skierowana zarówno do bezpośredniej grupy docelowej, jak i do ogółu społeczeństwa. Znaczenie konferencji zamykającej jest kluczowe dla przyszłości Klubów Wielojęzycznych i dla zwiększenia wpływu naszych celów oraz dla oficjalnego uruchomienia naszego planu wykorzystania okazji do zaangażowania w działania projektowe partnerów i interesariuszy.

Celem konferencji zamykającej jest rozpowszechnianie wyników działań „klubów wielojęzycznych”, zarówno wyników badań, jak i wyników programów nauczania, a tym samym rozpowszechnianie protokołu szkolenia i zastosowanych metodologii wypracowanych w ramach projektu; to także świetna okazja do upowszechnienia wartości i zasad „klubów wielojęzycznych”

Pobierz program końcowej konferencji

Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji podsumowującej, zarejestruj się tutaj: www.event.san.edu.pl

User registration

You don't have permission to register

Reset password