Góra
a

Dla edukatorów

Dla rodziców

a

Repozytorium

Cele

Projekt “Kluby Rodzin Wielojęzycznych” ma na celu zachowanie języków i kultur imigrantów mieszkających w UE oraz promocję wielojęzyczności wśród społeczeństwa europejskiego.

a

O projekcie

Poza 24 oficjalnymi językami, częścią dziedzictwa Unii Europejskiej jest również 60 innych języków używanych w różnych regionach Europy.

a

Rezultaty projektu

Dodatkowo oferta projektu zostanie wzbogacona o ‘Audiowizualne Scenariusze Nauczania Wielojęzyczności Wśród Rodzin’.

Narzędzia dla Klubów Wieojęzycznych Rodzin w krajach Europy i na świecie

Zajęcia i gry dla dzieci i rodziców

Metodyczny przewodnik dla organizatorów klubów

Podnoszenie świadomości na temat wielojęzyczności wśród rodziców i instytucji edukacyjnych

Manual

Manual zwierający wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia klubów wielojęzycznych

Repozytorium

Ćwiczenia i gry dla dzieci oraz rodziców, opracowane w celu promowania wielojęzyczności

Przewodnik metodologiczny dla trenerów osób dorosłych

Wskazówki jak wspierać rodziny wielojęzyczne w wysiłkach na rzecz zachowania języka/-ów ojczystego rodziców

Program Szkolenia

mający na celu przekazanie narzędzi i metod wypracowanych w projekcie edukatorom zainteresowanym wspieraniem rodzin wielojęzycznych w rozwijaniu ich językowego i kulturowego potencjału

Audiowizualne Nauczanie

multimedialne referencje rodzin, które skutecznie wychowują swoje dzieci w środowisku wielojęzycznym

15 języków

Materiały opracowane w projekcie zostaną przetłumaczone na 15 języków

Partnerzy projektu

Organizacje z Polski, Włoch, Czech, Wielkiej Brytanii i Turcji

Wydarzenia upowszechniające

Wydarzenia związane z współtworzeniem społeczności w krajach partnerskich

Wydarzenia lokalne

Rezultaty projektu

Zróbmy to razem!

Instrukcje zwierające wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia klubów wielojęzycznych

Bawmy się językami!

Repozytorium ćwiczeń aktywizujących dla rodzin wielojęzycznych do wykorzystania w Klubach –opracowane w celu promowania wielojęzyczności oraz doskonalenia kompetencji dzieci oraz rodziców w komunikowaniu się z innymi w ich języku

Bądźmy wielojęzyczni!

Przewodnik metodologiczny dla edukatorów ze wskazówkami jak wspierać rodziny wielojęzyczne w wysiłkach na rzecz zachowania języka/-ów ojczystego rodziców

Po co i jak być Wielojęzyczną Rodziną?

Przewodnik dla rodziców jak motywować i angażować dzieci do mówienia w wielu językach – Przewodnik zawierający informacje o tym, jak wychowywać dzieci wielojęzyczne, podtrzymując języki używane w rodzinie. Będzie on stanowił wsparcie w zrozumieniu zalet mówienia w kilku językach

Audiowizualne Scenariusze Nauczania Wielojęzyczności Wśród Rodzin

multimedialne referencje rodzin, które skutecznie wychowują swoje dzieci w środowisku wielojęzycznym, jak również przedstawicieli organizacji wspierających takie rodziny we wzmacnianiu ich wielojęzycznego potencjału

Program Szkolenia Pracowników ‘Klubów Wielojęzycznych’

Program Szkolenia mający na celu przekazanie narzędzi i metod wypracowanych w projekcie edukatorom zainteresowanym wspieraniem rodzin wielojęzycznych w rozwijaniu ich językowego i kulturowego potencjału

Zapisz się do naszego Newslettera

User registration

You don't have permission to register

Reset password