Top
Image Alt

Co-creation event v Brně (CZ)

Číslo akce: 1
Název akce: Co-creation event
Země: Česká republika

Datum: 30. ledna 2018

Cílem prvního co-creation eventu bylo zapojit do projektu účastníky ze zainteresovaných skupin, jako jsou rodiče, děti a pracovníci v sociální oblasti, a to na celostátní úrovni. Za pomoci včasného zapojení se do místních komunit bylo cílem vytvořit síť zainteresovaných stran.

V České republice projevili o akci největší zájem studenti pedagogických oborů, nevládní organizace a základní školy z celého regionu, takže účastníky akce byli převážně studenti, učitelé a odborná veřejnost.
Akce se konala 30. ledna 2018 v prostorách Jazykové školy PELICAN. Na úvod byl představen samotný projekt, jeho cíle a aktivity plánované do budoucna. Důraz byl kladen na klíčovou myšlenku projektu a na stanovení podmínek projektového partnerství, a to s přihlédnutím k situacím v partnerských zemích.
Další část setkání byla věnována konceptu vícejazyčnosti a potížím, kterým je vícejazyčná rodina nucena čelit, když se snaží zachovat svůj vícejazyčný charakter. Proběhla krátká diskuse o výhodách a nevýhodách vícejazyčné výchovy, v rámci níž účastníci vyjádřili podporu jejího zachování.
Po ukončení diskuse byla představena koncepce vícejazyčných klubů v širším kontextu volnočasových příležitostí pro děti předškolního a mladšího školního věku. Dále byla podrobněji vysvětlena požadovaná podoba spolupráce s vícejazyčnými kluby z různých evropských zemí v rámci projektu.
Následně byly stručně popsány plánované klíčové výstupy projektu. Účastníci byli vyzváni k dalšímu sledování postupu práce projektového týmu na webu a na Facebooku.
V rámci závěrečné diskuse projektový tým stručně vysvětlil širší kontext projektů Erasmus+, předpokládaný časový plán projektu a očekávanou dostupnost výstupů v dalších měsících.

Klíčové závěry
● Projekt a jeho výstupy se zdají být zajímavé pro mnoho učitelů, studentů pedagogických oborů a nevládních organizací pracujících s imigranty a cizími státními příslušníky.
● Vícejazyčnost je obyvateli České republiky obecně považována spíše za výhodu a mnoho rodin má tendenci vychovávat své děti vícejazyčně, a to i když jsou oba rodiče rodilí Češi; i pro ně by tedy mohl být projekt zajímavý.
● Většina účastníků vyjádřila úmysl sledovat další vývoj projektu na webu, Facebooku, atd.

User registration

You don't have permission to register

Reset password


Warning: include(/web/htdocs/www.multilingualclubs.eu/home/wp-content/plugins/edge-cpt/shortcodes/button/templates/button.php): failed to open stream: No such file or directory in /web/htdocs/www.multilingualclubs.eu/home/wp-content/plugins/edge-cpt/lib/helpers-functions.php on line 187

Warning: include(): Failed opening '/web/htdocs/www.multilingualclubs.eu/home/wp-content/plugins/edge-cpt/shortcodes/button/templates/button.php' for inclusion (include_path='.:/php5.5/lib/php') in /web/htdocs/www.multilingualclubs.eu/home/wp-content/plugins/edge-cpt/lib/helpers-functions.php on line 187