Top
Image Alt

Co-creation event v Ankaře (TR)

Datum zahájení : 05-11-2019 – Datum ukončení: 30-11-2019

Čtvrtý event se uskuteční v Turecku a bude probíhat paralelně s pátým setkáním projektového týmu. Tou dobou budou již hotovy poslední úpravy Sbírky aktivit (výstup č. 2) a Metodologické příručky (výstup č. 3), zatímco předběžná verze Tréninkového programu (výstup č. 6) bude k dispozici pro testování na lokální úrovni. Za použití metod designového myšlení budeme společně se zástupci cílového publika analyzovat a vytvářet specifický obsah těchto výstupů. V závěru setkání budou představeny finální verze výstupů č. 2 a č. 3. Z místní komunity také vybereme modelové případy pro projektová videa (výstup č. 5).
K účasti na eventu budou přizváni i zástupci zainteresovaných stran v Turecku.

K účasti na eventu budou přizváni i zástupci zainteresovaných stran v Turecku

a

User registration

You don't have permission to register

Reset password