Top
Image Alt

O nás

Program Erasmus+
Číslo projektu: 2017-1-PL01-KA204-038713
Délka projektu 30 měsíců
(začátek 1. listopadu 2017, konec 30. dubna 2020)

Evropská unie je se svými 500 miliony obyvatel, 28 členskými státy, 3 abecedami a 24 oficiálními jazyky založena na “jednotě v rozmanitosti”: rozmanitosti kultur, zvyků a víry – a také jazyků. Vedle 24 úředních jazyků je do dědictví EU zahrnuto dalších 60 jazyků, kterými se mluví v určitých regionech nebo skupinách. S příchodem řady imigrantů se škála jazyků rozšířila. Odhaduje se, že ve všech státech EU je nyní nejméně 175 národností. V evropské společnosti je tedy neustále nutné řešit tuto otázku a podporovat jazykové vzdělávání a potřeby vícejazyčných rodin. Obrovský jazykový potenciál vícejazyčných rodin je často podceňovaným a nevyužitým zdrojem a prostředkem k udržení jazyků a kultur, které jsou pro Evropu přínosem. K dosažení tohoto cíle tedy spojily své zkušenosti z multikulturní výchovy partnerské organizace z Polska, Itálie, České republiky, Velké Británie a Turecka.

Myšlenka multijazykových klubů vychází ze zkušenosti podobných zařízení, která fungují již desítky let v západní Evropě.

Cíle projektu je vytvořit ucelenou sadu nástrojů pro:

• Založení a úspěšný provoz multijazykových klubů v dalších zemích
• Aktivity a hry pro děti a rodiče specificky navržené pro podporu vícejazyčnosti, multikulturalismu a dialogu mezi dětmi a rodiči v jejich rodných jazycích
• Metodické vedení multijazykových klubů pro řídicí pracovníky (základní školy, neziskové organizace, centra volného času)
• Zvýšení povědomí o výhodách vícejazyčnosti mezi rodiči a vzdělávacími institucemi

 

a

Projekt přispívá k zachování jazyků a kultury imigrantů žijících na území EU a podporuje vícejazyčnost v evropské společnosti na dvou úrovních:

a) na organizační úrovni institucí pracujících s vícejazyčnými rodinami. Pro pracovníky těchto institucí připravíme:

  • Příručku pro pedagogy dospělých (IO1) s tipy na úspěšné založení a provozování multijazykového klubu;
  • Zdroje aktivit pro rodiny (IO2) – aktivity a hry pro děti a rodiče specificky navržené pro podporu vícejazyčnosti, zlepšující schopnost vzájemného dialogu dětí a rodičů s ostatními v jejich jazycích;
  • Metodická příručka pro pedagogy dospělých (IO3) s pokyny, jak motivovat rodiče při výchově dětí ve vícejazyčném neformálním prostředí;
  • Program interního vzdělávání v rámci multijazykových klubů (IO6) pro vzdělávání pedagogů, kteří mají zájem o podporu rozvíjení jazykového a kulturního potenciálu vícejazyčných rodin;

b) na přímé úrovni rodičů z vícejazyčného prostředí. Rodičům budou poskytnuty podpůrné materiály.

Partnerům nabídneme:
– Příručku pro rodiče o tom, jak motivovat děti k používání více jazyků (IO4) s cílem pochopit výhody, které přináší dospívání s dvěma a více jazyky.

Zdroje budou přeloženy do 15 jazyků, které umožní rychlé rozšíření, včetně LWULT.
Nabídka projektu bude obohacena o “Audiovizuální ukázky z vícejazyčných rodin” (IO5), tj. videi vytvořenými ve spolupráci s rodinami, které úspěšně vychovávají své děti vícejazyčně, stejně jako se zástupci organizací podporujících tyto rodiny při posilování jejich vícejazyčného potenciálu.

User registration

You don't have permission to register

Reset password